Personal

Personalstyrkan på Grävlingen består av förskollärare och barnskötare samt ett köksbiträde och städpersonal. Vid behov kompletteras vårt team av vikarier som huvudsakligen har varit med oss under lång tid.

Personalen ger sig gärna i kast med nya utmaningar! De fortbildar sig kontiunerligt genom att gå olika utbildningar och kurser samt genom litteraturstudier. Elever från olika barnpedagogiska utbildningar välkomnas varmt till att göra en del av sin praktik hos oss på Grävlingen.
 

Lotta Sunnegård Bergman

Rektor

Jannice Abrahamsson

Förskollärare

Eva Larsson

Köksbiträde
 

Jenny Juusola

Barnskötare
 

Mathilda Sunnegård

Förskollärare

Vlora Zogaj

Barnskötare

Stina Nilsson

Barnskötare

All personal på Grävlingen har tystnadsplikt. Det innebär att ingen lämnar ut uppgifter om barnet eller deras föräldrar. Om anställda eller föräldrar får kännedom om att barn misshandlas eller utsätts för annan fara i hemmet, har de skyldighet att anmäla det till socialnämnden.