Personal

Personalstyrkan på Grävlingen består av förskollärare och barnskötare samt ett köksbiträde och städpersonal. Vid behov kompletteras vårt team av vikarier som huvudsakligen har varit med oss under lång tid.

Personalen ger sig gärna i kast med nya utmaningar! De fortbildar sig kontiunerligt genom att gå olika utbildningar och kurser samt genom litteraturstudier. Elever från olika barnpedagogiska utbildningar välkomnas varmt till att göra en del av sin praktik hos oss på Grävlingen.
 

Lotta Sunnegård Bergman

Förskolechef


Lotta har varit förskolechef sedan 1992 och är vår viktigaste kulturbärare med lång erfarenhet och en stor portion humor.

lotta@gravlingen.se

Jannice Abrahamsson

Förskollärare


Jannice har varit anställd sedan 1997 och bidrar med både tradition, nytänkande och mentorskap i verksamheten.

jannice@gravlingen.se

Stina Nilsson

Barnskötare


Stina bidrar med nya idéer och utmaningar. Hon brinner lite extra för rörelse och gymnastik. Stina har ansvar för fotodokumentation och vår facebooksida.

stina@gravlingen.se

Jenny Juusola

Barnskötare


Jenny har varit hos oss under många år. Hon tar varje tillfälle att bjuda oss på sin humor och energi.

jenny@gravlingen.se

Mathilda Sunnegård

Förskollärare


Mathilda påbörjade sin anställning hos oss under april månad 2019. Mathilda är en varm, nyfiken och kreativ person. Hon är även arbetsplatsombud för Lärarförbundet.

mathilda@gravlingen.se

Vlora Zogaj

Barnskötare


Vlora är anställd hos oss sedan 2016. Hon är nyutbildad barnskötare och är en pigg, öppen och positiv person.

vlora@gravlingen.se

Eva Larsson

Köksbiträde


Eva serverar maten som anländer från Glänninge förskola. Hon gör även kreativa och nyttiga mellanmål som barnen är mycket förtjusta i. Via vår lärplattform TYRA eller Mashie Meny (sökord Laholm) kan ni följa vår matsedel.

All personal på Grävlingen har tystnadsplikt. Det innebär att ingen lämnar ut uppgifter om barnet eller deras föräldrar. Om anställda eller föräldrar får kännedom om att barn misshandlas eller utsätts för annan fara i hemmet, har de skyldighet att anmäla det till socialnämnden.