Styrelsen

Det är styrelsens uppgift att representera föreningen genom att sköta den löpande samt strategiska förvaltningen i linje med föreningens stadgar samt antagen verksamhetsplan och budget för aktuellt år. Styrelsen består av fem personer samt två suppleanter.

Styrelse 2019
 

Funktion Namn Mailadress Telefonnummer
Ordförande Fredrik Johnsson ordforande@gravlingen.se 0739-13 48 97
Sekreterare/Köansvarig Frida Persson sekreterare@gravlingen.se 0702-07 79 62
Fixaransvarig Henrik Nilsson fixeri@gravlingen.se 0706-10 95 96
Personalansvarig Lena Henriksson personalansv@gravlingen.se 0704-13 66 69
Kassör Jenny Cedergren kassor@gravlingen.se 0731-81 14 21Övriga funktioner 2019
Suppleanter Emy Larsson & Tobias Lindqvist
Valberedning Jenny Hjalmarsson & Mikael Evertsson
Festkommité Elin Nilsson & Sofia Jönsson
Revisor Martin Johansson, Företagsrevisorn i Laholm AB
Revisorssuppleant Conny Hjalmarsson

Mandatperiod: Ordförande, kassör samt personalansvarig väljs på två år, dock inte samma år. Övriga ledamöter, suppleanter och revisor väljs på ett år.